خانه / دوره آموزشی اصول طراحی سیستم بخار

دوره آموزشی اصول طراحی سیستم بخار

 اصول طراحی ؛محاسبات ؛ نگهداری و تعمیرات سیستم های تولید و توزیع بخار و روشهای بهینه سازی مصارف انرژی در آنها

 محتوای دوره :دوره آموزشی اصول طراحی سیستم بخار

 • مقدمه وآشنایی با مفاهیم بخار
 • آشنلیی با انواع بخار،منحنی ها و جداول مربوطه
 • سیستم های توزیع بخار شامل تولید ، توزیع و مصرف بخار
 • معرفی انواع دیگ های بخار
 • شرح اجزا دیگ های بخار
 • شرح اجزا و اساس عملکرد تجهیزات جانبی سیستم بخار مانند دی اریتورها ، اکونومایزر و سوپر هیتر ها
 • اصول نگهداری صحیح دیگ های بخار(شامل تشریح کیفیت آب خام ،آب تغذیه وآب دیگ و آب کندانس ونحوه تنظیمات مربوطه / اصول اپراتوری و راهبری صحیح دیگ های بخار)
 • اصول Piping بخار و طریقه محاسبات مربوط به Sizingخطوط بخار
 • شبیه سازی سیستم تولید و توزیع بخار با نرم افزار
 • تشریح تله بخار ها (Trap) و چگونگی انتخاب و عملکرد آنها
 • طریقه سایزینگ تله بخار و نرم افزار مربوطه
 • روشهای تست تله بخارها
 • راهکارهای بهینه سازی مصارف بخار در راستای کاهش مصرف انرژی

 

 • شرایط شرکت کنندگان : مسئولین و کارشناسان طراحی و مهندسی، دانشجویان، اپراتورها و پرسنل فنی واحدهای صنعتی و سایر علاقه مندان با زمینه کاری مرتبط

 

 • مدت دوره :۱۶ ساعت

شبیه سازی hysys سیستم بخار