خانه / بایگانی برچسب: FIRE HEATER STANDARD

بایگانی برچسب: FIRE HEATER STANDARD

(API 560(FIRED HEATERS

( API 560 STANDARD (FIRED HEATERS FOR GENERAL REFINERY SERVICE : استاندارد API 560 در خصوص نیازهای طراحی , انتخاب متریال ، ساخت ؛ بازرسی ؛ آماده سازی برای حمل و نصب هیتر های مشعل دار و نیز پیش گرمکن های هوا و مشعل آنها ؛ یکی از مراجع مطمئن …

ادامه نوشته »