خانه / دوره آموزشی اصول طراحی سیستمهای تصفیه آب صنعتی

دوره آموزشی اصول طراحی سیستمهای تصفیه آب صنعتی

اصول طراحی ، محاسبات برج های خنک کن و سیستمهای تصفیه آب صنعتی

محتوای دوره :دوره آموزشی اصول طراحی سیستمهای تصفیه آب صنعتی

 • مقدمه وآشنایی با آب های صنعتی
 • تعاریف و اصطلاحات
 • سیستم های تولید آب صنعتی
 • معرفی اسمزمعکوس
 • شرح اجزا سیستم اسمزمعکوس و روش طراحی ان (شامل: فیلتر شنی،سختی گیر،فیلتر کربن اکتیو ، سیستم تزریق مواد شیمیایی، فیلتر کارتریجی و اسمزمعکوس)
 • آشنایی با اجزا سیستم RO
 • آشنایی با نرم افزار طراحی اسمز معکوس  CSMPRO
 • نحوه چیدمان تجهیزات سیستم RO در صنایع مختلف
 • راه اندازی و اپراتوری اسمزمعکوس
 • اصول نگهداری اسمزمعکوس و رفع عیب
 • معرفی سیستم تبادل یونی
 • شرح اجزا سیستم تبادل یونی و روش طراحی ان و آشنایی با سیستم Mix Bed و CPP
 • راه اندازی و اپراتوری سیستم تبادل یونی
 • آشنایی با نرم افزار طراحی ستونهای رزینی  (IXCALc)
 • شرایط شرکت کنندگان : مسئولین و کارشناسان طراحی و مهندسی، دانشجویان، اپراتورها و پرسنل فنی واحدهای صنعتی و سایر علاقه مندان با زمینه کاری مرتبط

 

 • مدت دوره : ۱۶ ساعت