خانه / دوره آموزشی اصول طراحی سیستم آب خنک کن

دوره آموزشی اصول طراحی سیستم آب خنک کن

 اصول طراحی ، محاسبات برج های خنک کن و سیستمهای آب خنک کن

محتوای دوره :دوره آموزشی اصول طراحی سیستم آب خنک کن

 • مقدمه و آشنایی با مفاهیم
 • کلیات برجهای خنک کن
 • انواع برجهای خنک کن
 • آشنایی با سیستمهای آب خنک کننده
 • شرح اجزا برجهای خنک کن
 • کلیات راه اندازی برجهای خنک کن
 • آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات موثر در طراحی سیستمهای خنک کن
 • آشنایی با سیستم های تزریق مواد شیمیایی و طراحی آنها
 • اصول طراحی سیستمهای آب خنک کن و شبیه سازی انها با نرم افزار

 

 • شرایط شرکت کنندگان : مسئولین و کارشناسان طراحی و مهندسی، دانشجویان، اپراتورها و پرسنل فنی واحدهای صنعتی و سایر علاقه مندان با زمینه کاری مرتبط

 

 • مدت دوره : ۱۶ ساعت

شبیه سازی hysys سیستم آب خنک کن و برج خنک کن