خانه / مشاوره طراحی صنعتی و یوتیلیتی

مشاوره طراحی صنعتی و یوتیلیتی

خدمات مشاوره ای در واحدهای صنعتی  :

 

  • مشاوره در طراحی ؛ راه اندازی ؛ راهبری صحیح ؛ نگهداری و نوسازی و رفع مشکلات سیستم های بخار جهت جلوگیری از پرت بخار و انرژی و بهینه سازی سیستم تولید و توزیع بخار
  • مشاوره طراحی صنعتی و یوتیلیتی

 

  • مشاوره در طراحی ؛ راه اندازی ؛ راهبری صحیح ؛ نگهداری و نوسازی و رفع مشکلات سیستم های هوای فشرده  جهت جلوگیری از پرت هوای فشرده و انرژی و بهینه سازی سیستم تولید و توزیع هوای فشردهمشاوره طراحی صنعتی و یوتیلیتی

 

  • مشاوره در طراحی ؛ راه اندازی ؛ راهبری صحیح ؛ نگهداری و نوسازی و رفع مشکلات سیستم های تولید آب صنعتی

  مشاوره طراحی صنعتی و یوتیلیتی

  • مشاوره در طراحی ؛ راه اندازی ؛ راهبری صحیح ؛ نگهداری و نوسازی و رفع مشکلات سیستم های تولید آب خنک کن ( برجهای خنک کن و چیلر)

مشاوره طراحی صنعتی و یوتیلیتی

  •  مشاوره در طراحی ؛ راه اندازی ؛ راهبری صحیح ؛ نگهداری و نوسازی و رفع مشکلات سیستم های تولید روغن داغ و روغن سرد

 مشاوره طراحی صنعتی و یوتیلیتی

  •  مشاوره در طراحی ؛ راه اندازی ؛ راهبری صحیح ؛ نگهداری و نوسازی و رفع مشکلات در فرآیندهای پالایشگاهی  ؛ پتروشیمیایی ؛ شیمیایی ، پلیمری ؛ صنایع شوینده ، صنایع معدنی ؛ صنایع غذایی و ……….

مشاوره طراحی صنعتی و یوتیلیتی