خانه / هوای فشرده / مطالب آموزشی هوای فشرده / تفاوت بین Nm3 و Sm3 چیست؟

تفاوت بین Nm3 و Sm3 چیست؟

تفاوت بین Nm3 و Sm3 چیست؟

در صنعت هوای فشرده دو واحد Nm3 و Sm3 بسیار کاربرد دارد . ولی تفاوت این دو چیست ؟تفاوت بین Nm3 و Sm3
معمولا شرایط مرجع مورد استفاده عبارتند از:
متر مکعب نرمال (Nm3) – درجه حرارت: ۰ درجه سانتی گراد، فشار: ۱٫۰۱۳۲۵ barA
متر مکعب استاندارد (Sm3) – درجه حرارت: ۲۰ درجه سانتی گراد، فشار: ۱٫۰۱۳۲۵ barA

barA: فشار مطلق

چگونه می توان Nm3 و Sm3 را محاسبه کرد و نرخ تبدیل چیست؟
حجم گازها با دما و فشار تغییر می کند، بنابراین این پارامترها نیز بخشی از معادله تبدیل است.

تبدیل از Sm3 به Nm3:
(V1 / V2 = (P2xT1) / (P1xT2
V1 / V2 = (293.16×1.013) / (273.16×1.013) = 1.0732

دما در واحد K وارد می شود؛ ۲۷۳٫۱۶ درجه حرارت نقطه سه نقطه ای آب است.

بنابراین یک نرمال متر مکعب ۵٫۴۹% بیشتر از یک استاندارد متر مکعب می باشد .

در برخی از مراجع برای شرایط متر مکعب استاندارد (Sm3) – درجه حرارت: ۱۵ درجه سانتی گراد، فشار: ۹۸۱ mBa  در نظر گرفته می شود که با این مقادیر خواهیم داشت :

V1 / V2 = (288.16×1.013) / (273.16×0.981) = 1.08932

بنابراین در این حالت یک نرمال متر مکعب ۸٫۹% بیشتر از یک استاندارد متر مکعب می باشد .

منبع : سایت www.oxywise.com

همچنین ببینید

Food and Beverage Grade Compressed Air

Food and Beverage Grade Compressed Air Best Practice Guideline : تامین هوای فشرده در کارنجات صنایع …

دیدگاهتان را بنویسید