Reverse Osmosis چیست ؟

اسمز معکوس چیست ؟

اسمز معکوس فرایندی است كه می توان از محلولی که شامل دو جزء حلال و ناخالصی می باشد با كمك یك غشاء نیمه تراوا، حلال تقریبا خالص تهیه كرد. به كمك این روش در صنعت ، می توان از آب شور، آب نمک زدایی شده Desalinated Water تهیه كرد.

همانطور که در شکل پایین ملاحظه می شود ؛ اگر یک غشاء نیمه تراوا ما بین دو محلول با غلظت‌های متفاوت قرار گیرد، مقداری از حلال از یک طرف غشاء به طرف دیگر انتقال می یابد. جهت این حرکت از محلول رقیق به محلول غلیظ است . در شکل سمت چپ ، آب خالص از غشا نیمه تراوا عبور کرده و وارد آب ناخالص می‌شود. پس از به تعادل رسیدن سیستم  ، سطح محلول آب نمک غلیظ‌ تر از سطح آب خالص بالاتر خواهد رفت. به این اختلاف سطح در دو طرف غشا “فشار اسمزی” یا  Osmosis گفته می شود . با اعمال فشار بیشتر از فشار اسمزی به آب شور، مولکول‌های اب از مولکول‌های نمک جدا شده (سمت راست ) و  سمت بخش آب خالص خواهند رفت . این فرآیند را “اسمز معکوس” یا Reverse Osmosisمی‌نامند.

اسمز معکوس چیست

 

همچنین ببینید

راهنمای انتخاب مواد شیمیایی جهت شستشوی ممبران اسمز معکوس

انتخاب مواد شیمیایی جهت شستشوی ممبران اسمز معکوس : یکی از مشکلات رایج در سیستم اسمز …

دیدگاهتان را بنویسید