Pressure Dew Point چیست ؟

نقطه شبنم و نقطه شبنم فشار:

نقطه شبنم درجه حرارتی است که هوا در آن دما با بخار آب اشباع شده است. با پایین آوردن دما ، آب موجود در هوا شروع به کندانس شدن می نماید . نقطه شبنم اتمسفریک دمایی است که در آن بخار آب شروع به کندانس شدن در اتمسفر مینماید .نقطه شبنم فشار  یا PDP ؛دمای معادل در فشاری افزایش یافته است. در صنعت هوای فشرده از این پارامتر جهت بیان مقدار آب موجود در هوای فشرده استفاده می شود . معمولا پایین بودن PDP  بیان کننده کم بودن مقدار بخار آب در هوای فشرده می باشد و محل اندازه گیری آن بعد از درایر می باشد . یکی از معیار هایی که در انتخاب نوع درایر های هوای فشرده می بایست لحاظ شود همین نقطه شبنم فشار  یا PDP است . جدول ذیل این معیار را انتخاب نوع درایر مشخص می نماید .

Pressure Dew Point

به عنوان مثال بر اساس توصیه های انجمن ابزار دقیق امریکا ( ۷۰۰۱-ISA )، هوای ابزار دقیق در فشار کاری نرمال می بایست با نقطه شبنم فشاری ( PDP  ) برابر با ۱۰ درجه سانتیگراد پایینتر از مینیمم دمای منطقه آورده شود .به عبارت دیگر برای هوای ابزار دقیق ، PDP ایی که در خروجی درایر اندازه گیری می شود می بایست ده درجه سانتیگراد از مینیمم دمای هوای منطقه پایین تر باشد و نباید در هیچ جای خطوط هوای فشرده از ۴ درجه سانتیگراد بیشتر شود .

Pressure Dew Point

 

در ادامه می توانید نمودار DEW POINT CONVERSION CHART را از DESIGN PRACTICE شرکت EXXONMOBIL  دانلود نمایید .

دانلود

پسورد فایل : utilityprocessdesigner.ir

جهت دانلود ابتدا می بایست نام نویسی نمایید

 

همچنین ببینید

Food and Beverage Grade Compressed Air

Food and Beverage Grade Compressed Air Best Practice Guideline : تامین هوای فشرده در کارنجات صنایع …

دیدگاهتان را بنویسید