خانه / اب کولینگ / مطالب آموزشی آب کولینگ

مطالب آموزشی آب کولینگ

پمپ کولینگ ( منحنی H-Q پمپ قسمت ۵)

منحنی H-Q پمپ ها و طریقه انتخاب پمپ از روی منحنی های پمپ :پمپ کولینگ ( منحنی H-Q پمپ )

در ادامه مبحث آموزشهای عمومی مربوط به پمپ آب کولینگ ،در این قسمت در خصوص منحنی های یک پمپ از قبیل منحنی دبی بر اساس هد ، راندمان ،NPSH و توان و نیز طریقه انتخاب یک پمپ با استفاده از جداول و منحنی های شرکت سازنده و نکات آن در یک فایل آموزشی حضور دوستان ارائه می گردد .

توانایی تحلیل منحنی های یک پمپ و سپس انتخاب مناسب ان یکی از وظایف اصلی طراح در سیستم کولینگ است . به همین دلیل درک مفاهیم اولیه پمپ شامل  , H-NPSH Curve , H-Q Curve  و ….. برای این منظور لازم و ضروری است .از آنجا که پمپ ها استفاده گسترده ای در صنعت دارند لذا هدف از این قسمت و قسمتهای بعدی , آموزش ساده و روانی از این مفاهیم می باشد تا به طراحی و انتخاب پمپ منتهی شود.

نکات مهمی در انتخاب یک پمپ از طریق منحنی های مربوطه وجود دارد که در فایل پیوست به خوبی به این نکات اشاره می شود . مفاهیمی مانند  (Best Efficiency Point (BEP و یا Run Out Point و Shut off Head Point  از مفاهیمی اصلی و ضروری است که میبایست در انتخاب یک پمپ بدان توجه نمود .

جهت اطلاعات بیشتر و همچنین نحوه انتخاب یک پمپ از منحنی های سازنده ، توجه شما را به فایل ضمیمه جلب می نمایم .

همچنین می توانید قسمت قبلی مبحث آموزشهای عمومی مربوط به پمپ آب کولینگ را از  اینجا  مشاهده کنید .

دانلود

پسورد فایل : utilityprocessdesigner.ir

جهت دانلود ابتدا می بایست نام نویسی نمایید

پمپ کولینگ ( پایپینگ مکش پمپ قسمت ۴)

طریقه پایپینگ مکش پمپ : پمپ کولینگ ( پایپینگ مکش پمپ قسمت 4)

در ادامه مبحث آموزشهای عمومی مربوط به پمپ آب کولینگ ،در این قسمت مفاهیم مربوط به مکش پمپ (Suction Pipe)  و طریقه محاسبه و نکات آن در یک فایل آموزشی حضور دوستان ارائه می گردد .

سایزینگ و انتخاب مناسب این پمپ یکی از وظایف اصلی طراح در سیستم کولینگ است . به همین دلیل درک مفاهیم اولیه پمپ شامل Head , NPSH , H-Q Curve  و ….. برای این منظور لازم و ضروری است .از آنجا که پمپ ها استفاده گسترده ای در صنعت دارند لذا هدف از این قسمت و قسمتهای بعدی , آموزش ساده و روانی از این مفاهیم می باشد تا به طراحی و انتخاب پمپ منتهی شود.

طریقه سایزینگ و لوله کشی در مکش پمپ ها به دلیل تاثیر داشتن در راندمان پمپ ها و مساله NPSH بسیار حائز اهمیت می باشد ودارای نکات ریزی است که رعایت آنها الزامی است . همچنین سایزینگ این لوله بستگی به دمای سیال دارد . هرچه دمای سیال بالاتر باشد ( نزدیکتر به نقطه حباب باشد ) با افزایش قطر لوله مکش و کاهش سرعت ؛ افت فشار کمتری خواهیم داشت و این مساله سبب ایجاد حاشیه امن در مقابل پدیده کاویتاسیون خواهد بود .

جهت اطلاعات بیشتر و همچنین نحوه محاسبه  Suction Pipe یک پمپ توجه شما را به فایل ضمیمه جلب می نمایم .

همچنین می توانید قسمت قبلی مبحث آموزشهای عمومی مربوط به پمپ آب کولینگ را از  اینجا  مشاهده کنید .

دانلود

پسورد فایل : utilityprocessdesigner.ir

جهت دانلود ابتدا می بایست نام نویسی نمایید

پمپ کولینگ ( محاسبه NPSH پمپ قسمت ۳)

NPSH پمپ چیستNPSH پمپ چیست و چگونه محاسبه می شود ؟

در ادامه مبحث آموزشهای عمومی مربوط به پمپ آب کولینگ ،در این قسمت مفاهیم مربوط به NPSH پمپ و طریقه محاسبه آن در یک فایل آموزشی حضور دوستان ارائه می گردد .

سایزینگ و انتخاب مناسب این پمپ یکی از وظایف اصلی طراح در سیستم کولینگ است . به همین دلیل درک مفاهیم اولیه پمپ شامل Head , NPSH , H-Q Curve  و ….. برای این منظور لازم و ضروری است .از آنجا که پمپ ها استفاده گسترده ای در صنعت دارند لذا هدف از این قسمت و قسمتهای بعدی , آموزش ساده و روانی از این مفاهیم می باشد تا به طراحی و انتخاب پمپ منتهی شود.

کاویتاسیون در پمپ زمانی اتفاق می افتد که فشار در پمپ (Net Positive Suction Pressure یا NPSH ) پایین تر از فشار بخار سیال باشد (به عکس روبرو توجه کنید) به عبارت دیگر زمانی که فشار در ورودی پمپ از فشار بخار سیال در دمای کاری پمپ پایینتر باشد ، باعث ترکیدن حباب های ایجاد شده در سیال در ناحیه پر فشار پروانه پمپ می شود و انرژی آزاد شده از ترکیدن این حباب ها باعث صدمه به پمپ می شود (به این پدیده Cavitation گفته می شود)

جهت اطلاعات بیشتر و همچنین نحوه محاسبه  NPSH یک پمپ توجه شما را به فایل ضمیمه جلب می نمایم .

همچنین می توانید قسمت قبلی مبحث آموزشهای عمومی مربوط به پمپ آب کولینگ را از  اینجا  مشاهده کنید .

دانلود

پسورد فایل : utilityprocessdesigner.ir

جهت دانلود ابتدا می بایست نام نویسی نمایید

 

پمپ کولینگ ( محاسبه هد پمپ قسمت ۲)

چگونگی محاسبه هد پمپ :چگونگی محاسبه هد پمپ

در ادامه مبحث آموزشهای عمومی مربوط به پمپ آب کولینگ ،در این قسمت مفاهیم مربوط به هد پمپ و طریقه محاسبه آن در یک فایل آموزشی حضور دوستان ارائه می گردد .

سایزینگ و انتخاب مناسب این پمپ یکی از وظایف اصلی طراح در سیستم کولینگ است . به همین دلیل درک مفاهیم اولیه پمپ شامل Head , NPSH , H-Q Curve  و ….. برای این منظور لازم و ضروری است .از آنجا که پمپ ها استفاده گسترده ای در صنعت دارند لذا هدف از این قسمت و قسمتهای بعدی , آموزش ساده و روانی از این مفاهیم می باشد تا به طراحی و انتخاب پمپ منتهی شود.

طبق تعریف هد پمپ ؛ مقدار ارتفاعی است که یک پمپ در شرایط استاندارد می تواند مایعی را تا ارتفاع مشخصی بالا ببرد به طور مثال اگر گفته می شود که هد پمپ آبی ۱۰ متر است یعنی این پمپ قادر است در شرایط استاندارد آب را تا ارتفاع ۱۰ متر با دبی مشخصی بالا ببرد که این ارتفاع تابعی از دانسیته آن مایع می باشد .رابطه بین فشار و هد یک پمپ را می توانید به زبان ساده در شکل روبرو مشاهده نمایید .با توجه به اینکه هد یک پمپ به نوع مایع آن بستگی دارد لذا شما می توانید در فشار یکسان هدهای متفاوتی برای مایعات مختلف داشته باشید .

جهت اطلاعات بیشتر و همچنین نحوه محاسبه هد یک پمپ توجه شما را به فایل ضمیمه جلب می نمایم .

همچنین می توانید قسمت قبلی مبحث آموزشهای عمومی مربوط به پمپ آب کولینگ را از  اینجا  مشاهده کنید .

دانلود

پسورد فایل : utilityprocessdesigner.ir

جهت دانلود ابتدا می بایست نام نویسی نمایید

پمپ کولینگ (اصول کلی پمپ قسمت ۱)

اصول کلی پمپ ها  و اجزا داخلی ان :پمپ کولینگ

یکی از اجزای مهم و اصلی خطوط کولینگ ، پمپ سیرکولاسیون است که معمولا  از نوع سانتریفیوژ می باشد  . وظیفه این پمپ چرخاندن آب کولینگ از مخزن آب خنک کن تا مصرف کننده ها و برگشت آن تا سیستم خنک کننده و مخزن آب خنک کن ؛ می باشد .معمولا ظرفیت طراحی این پمپ ها براساس ۱۱۰ تا ۱۱۵ درصد حالت ظرفیت نرمال ( دبی آب خنک کن مورد نیاز برای مصرف کننده ها ) است  و تعداد ان به صورت دو پمپ ۱۰۰ % ( یعنی یک پمپ  درسرویس و دیگری استند بای) و یا به صورت سه پمپ ۵۰% ( یعنی دو پمپ در حال سرویس و یکی استند بای) انتخاب می شود که این کاملا به نظر طراح و  دیگر پارامتر هایی پروسسی بستگی دارد .

سایزینگ و انتخاب مناسب این پمپ یکی از وظایف اصلی طراح در سیستم کولینگ است . به همین دلیل درک مفاهیم اولیه پمپ شامل Head , NPSH , H-Q Curve  و ….. برای این منظور لازم و ضروری است .از آنجا که پمپ ها استفاده گسترده ای در صنعت دارند لذا هدف از این قسمت و قسمتهای بعدی , آموزش ساده و روانی از این مفاهیم می باشد تا به طراحی و انتخاب پمپ منتهی شود.

دو فایل آموزشی “ اصول کلی پمپ ها”  و “اجزا داخلی ان” به زبان فارسی ؛ جهت آشنایی ابتدایی شما عزیزان جهت دانلود قرار داده شده است .

همچنین می توانید ادامه مبحث آموزشهای عمومی مربوط به پمپ آب کولینگ (محاسبه هد پمپ ) را از  اینجا  مشاهده کنید .

دانلود

پسورد فایل : utilityprocessdesigner.ir

جهت دانلود ابتدا می بایست نام نویسی نمایید

 

 

سیستم کولینگ یکبار گذر

سیستم کولینگ یکبار گذر و تصفیه اب در این سیستمها :

سیستم کولینگ یکبار گذر یا Once Through  به سیستمهایی اطلاق می شود که آب کولینگ یکبار از تجهیزات انتقال حرارت (مانند مبدل های حرارتی ) گذر کرده و سپس تخلیه می شود مانند سیستم آب کولینگ موجود در پارس جنوبی که آب کولینگ را از عمق ۳۰ متری عمق دریا دریافت کرده و پس از عبور از Sea Intake و تصفیه ؛ جهت خنک کاری وارد تجهیزات انتقال حرارت شده و سپس به دریا تخلیه می شود .سیستم کولینگ یکبار گذر

این سیستم زمانی انتخاب می شود که پلنت در مجاورت یک منبع آب گسترده ( مانند دریا یا رودخانه ) قرار داشته باشد و تجهیزات مصرف کننده ،ارتفاعی بیش از ۱۵ متر از سطح آب نداشته باشند . با این حال، هزینه های سیستم یک بار گذر با توجه به قوانین زیست محیطی هر منطقه می تواند به طور قابل توجهی افزایش یابد. یکی از این محدودیت های زیست محیطی ؛ ماکزیمم دمای تخلیه آب برگشت می باشد که باعث کاهش ΔT و در نتیجه افزایش مقدار جریان آب کولینگ در جهت جبران ΔT می شود که منجر به افزایش هزینه ها خواهد شد . علاوه بر این، قوانین زیست محیطی ممکن است در خصوص تصفیه این آب در هنگام تخلیه سختگیرانه باشد و منجر به تصفیه حجم عظیمی از این آب گردد که آن نیز باعث افزایش هزینه ها خواهد شد .

تصفیه اب در سیستمهای یکبار گذر:

سیستمهای یکبار گذر معمولا آلودگی هایی نظیر آشغال های دریایی ، جلبک دریایی ، میکروارگانیسم های دریایی مانند ماهی ها و رشد بیولوژیکی ایجاد کنند. مشکلات خوردگی و رسوب گذاری در این سیستمها ناچیز است ( به دلیل یکبار گذر بودن و عدم تبخیر  و تغلیظ آب) . در سیستم های آب شور، مشکل خوردگی با انتخاب مواد مناسب ؛ مرتفع می شود و مشکل رسوب گذاری معمولا رخ نمی دهد.
محفاظت سیستم در مقابل جلبک دریایی و یا سایر آشغالهای درشت  با انتخاب دقیق محل ذخیره آب (Intake Water)  و استفاده از سرند های مخصوص (Screen)  صورت می گیرد .

محفاظت در برابر رسوب گذاری توسط میکروارگانیسم های دریایی و رشد بیولوژیکی در سیستم از طریق تزریق کلر، هیپوکلریت، کلرین / برمین  یا سایر مواد شیمیایی مشابه که این رشد را می کاهند، به دست می آید. تزریق کلر توسط پکیجهای تزریق معمولا به مقداری کافی افزوده می شود به طوریکه مقدار باقی مانده کلر ۱ Wppm  در پساب (chlorination شوک) باشد . تزریق کلربه صورت مداوم برای ۲ تا ۳ روز در هر ماه در دوزهای پایین تر (۰٫۳ wppm کلر باقی مانده در پساب) نیز می تواند علاوه بر chlorination شوک استفاده شود. معمولا حجم آب زیاد تخلیه شده از سیستم های یک بار گذر نیاز به تصفیه شیمیایی بسیار پر هزینه ای جهت جلوگیری از خوردگی سیستم دارد که این مشکل توسط انتخاب مناسب جنس مبدلهای حرارتی و با بالا نگه داشتن سرعت آب در لوله های مبدل  ( بالای ۰٫۹  m / s) رفع می شود.

در ادامه می توانید جهت آشنایی بیشتر با این سیستم،  نقشه شماتیک فرایندی سیستم های یکبار گذز را دانلود نمایید.

منبع :  Design Practice شرکت Exxonmobil 

دانلود

پسورد فایل : utilityprocessdesigner.ir

جهت دانلود ابتدا می بایست نام نویسی نمایید

The Nalco Water Handbook (قسمت دوم)

هندبوک آب شرکت نالکو:

شرکت  ” NALCO ” یکی از شرکت های معظمی است که با سابقه در حدود ۹۰ سال در زمینه سیستمهای آبی (تصفیه آب و مواد شیمیایی مربوطه) فعالیت می کند.هندبوک آب شرکت نالکو

هندبوک آب (The Nalco Water Handbook) این شرکت یکی از بهترین مراجع و راهنماها در زمینه سیستم ها و تجهیزات تصفیه کننده آب و نیز دستگاه های استفاده کننده از آب تصفیه شده (مانند برجهای خنک کن ، توربین و …) می باشد .

مواردی که در قسمت ۲٫۳ این هندبوک برای شما در دسترس قرار گرفته است شامل موارد ذیل است :

  • Cooling water Dynamic
  • Cooling Water Deposition
  • Cooling System Corrosion
  • Cooling Water Biology
  • Legionella and Legionellosis
  • Environmental Hygiene for Legionella Control
  • Cooling Water Monitoring
  • Cooling Water Treatment and Control

دانلود این هندبوک ارزشمند را از دست ندهید.

همچنین قسمت قبلی این هندبوک را می توانید از اینجا دانلود نمایید .

دانلود

پسورد فایل : utilityprocessdesigner.ir

جهت دانلود ابتدا می بایست نام نویسی نمایید

روش انتخاب برج خنک کن و کاتالوگ کولینگ تاور

نحوه انتخاب برج خنک کن:

برای انتخاب ظرفيت برج خنک کننده، به پارامتر های ذیل نياز است:

۱٫ دبي آب سیرکولاسیون سیستم کولینگ

۲٫ دمای آب گرم ورودی به برج خنک کن  و آب سرد خروجي از برج خنک کن

۳٫ دمای مرطوب هوا در منطقه جغرافيایی نصب برج خنک کن

برای استفاده از نمودار لازم است که ابتدا مقادير دو پارامتر زير را بدست بياوريم:

الف)  مقدار اختلاف دمای آب گرم ورودی به برج و آب سرد خروجي از برج را ( Range ) گويند.

ب)   مقدار اختلاف دمای بين آب سرد خروجي از برج و دمای مرطوب هوا را ( Approach ) گويند.

در نرم افزار پیوست که متعلق به ” شرکت پرتوآبگردان ” می باشد ، پس از مشخص نمودن پارامترهای بالا ؛ نرم افزار مدل مربوطه را ارائه مینماید و شما با مراجعه به کاتالوگ این شرکت می توانید اطلاعات اولیه طراحی مانند ابعاد و اندازه برج خنک کن ؛ توان مصرفی فن و …. را به دست آوردید .

نحوه انتخاب برج خنک کن

دانلود نرم افزار دانلود کاتالوگ

پسورد فایل : utilityprocessdesigner.ir

جهت دانلود ابتدا می بایست نام نویسی نمایید

 

فیلتراسیون آب کولینگ

 سیستم فیلتراسیون آب کولینگ ( Side-stream Filtration ) چیست ؟

استفاده از یک فیلتر شنی یک روش قابل اطمینان برای حذف لجن است که هزینه های عملیاتی و نگهداریی بسیار پایینی دارد
در صورتی که احتمال وجود لجن در سیستم های آب خنک در برخی از فصول سال وجود دارد ،طراحی و نصب این  فیلتر می بایست صورت پذیرد . برای حذف لجن از یک فیلتر شنی استفاده کنید و مقدار آب بازیافتی که باید فیلتر شود از فرمول زیر محاسبه می شود:

 side-stream filter
آب بک واش (شستشوی معکوس ) فیلترها می تواند از آب خنک کن و یا از منبع دیگری باشد .اگر از آب خنک کن استفاده شود، این آب باید بخشی از زیرآب برج باشد. در هر دو مورد، آب پساب باید به قسمت تصفیه پساب ارسال شود.همچنین محل جانمایی این تجهیز را می توانید در تصویر ذیل مشاهده کنید :

فیلتراسیون آب کولینگ

تزریق مواد شیمیایی جهت تصفیه آب

تزریق مواد شیمیایی در تصفیه آب :

اکثر سیستمهای تصفیه اب به نوعی به تزریق مواد شیمیایی جهت حصول بهترین کیفیت در کوتاه ترین زمان ممکن نیاز دارند.تزریق مواد شیمیایی جهت تصفیه آب

بنابراین ساخت سیستم های دوز شیمیایی، از جمله آماده سازی، ذخیره سازی و مخلوط کردن مواد شیمیایی، بسیار مهم است. یک سیستم دوزینگ صحیح طراحی شده قادر خواهد بود تا اثربخشی یک سیستم تصفیه ابرا بهبود بخشد و به این ترتیب در کاهش هزینه های عملیات و نگهداری کمک کند.
در اصل سه نوع اساسی مواد شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد: مایع جامد، مایع و گاز.

دوز مواد شیمیایی در حالت مایع (ماده حل شده) بهترین حالت  می باشد ، زیرا فشرده تر، دقیق تر در دوز و راحت تر در هندلینگ  می باشد . به طور کلی، سیستم های دوزینگ باید قادر به پاسخگویی به تغییرات گسترده ظرفیت باشند تا بتوانند  به تغییرات زیاد سیستمهای تصفیه اب جوابگو باشند.

در این قسمت مواد شیمیایی که در سیستمهای کولینگ واتر ؛ بویلر ها و سیستم تصفیه یونی ، سیستم تصفیه پساب و …. مورد استفاده قرار میگیرند؛ اشاره شده است .

همچنین به مواد شیمیایی مورد استفاده در صنعت تصفیه آب مانند :Coagulant  , Disinfectant , pH control , Tasted Smell Control , Corrosion Control , Alga Control و … و درصد مورد استفاده آنها در صنایع اشاره شده است .

این مطلب را که قسمتی از هندبوک   Pump on Water Treatment  شرکت GRUNDFOS  را می توانید دانلود نمایید.

دانلود

پسورد فایل : utilityprocessdesigner.ir

جهت دانلود ابتدا می بایست نام نویسی نمایید