خانه / اب کولینگ / مطالب آموزشی آب کولینگ / حوضچه آب خنک و پمپ ها

حوضچه آب خنک و پمپ ها

حوضچه آب خنک (Basin) :

حوضچه آب خنکحوضچه آب سرد، محل جمع آوری آب می باشد وازاين مکان انتقال آب خنک صورت می گيرد که درقسمت پایین برج قرار دارد وبه نوعی به صورت فونداسيون برج عمل می کند . ازآنجاييکه آب سرد ورودی به حوضچه دراثر تماس با هوا و سایر عوامل دیگر دارای ناخالصیها ؛ مواد زائد و ذرات جامد معلق می باشد ؛ حوضچه میبایست به راحتی قابل دسترس و به سادگی تمیز شود و دارای يک سيستم تخليه مناسب (drain)  باشد .

از آنجاييکه سرعت حرکت آب درحوضچه بسيار پايين است ناخالصيها و مواد خارجی که درآب وجود دارد تمايل به ته نشين شدن دارند . در مواردی که واحد برای انجام کارهای تعميرات عمومی متوقف است، اين حوضچه ها تخلیه شده و  کاملاً تميز می گردد . درحين عمليات، درصورتيکه حوضچه ها دارای ديواره و یا صفخات جداکننده باشند می توان مدت زمان کوتاه يک حوضچه رااز سرويس خارج کرد وآنرا تميزکاری نمود . جنس اين حوضچه از چوب ، بتن و بندرت از پلاستيک است.

طبق کتابچه طراحی شرکت “ FOSTER WHEELER ” حجم این حوضچه به صورت مینیمم برای ۱۰ دقیقه نگهداری آب بر اساس نرخ گردش آب کولینگ در حالت Design  می باشد .

حوضچه مکش :

آب از طريق حوضچه آب سرد، به اين حوضچه منتقل شده و جهت مکش توسط پمپها جمع آوری می گردد .تعداد این حوضچه ها در  هر سيستم خنک کنده متفاوت است و معمولا برای هر پمپ یک حوضچه طراحی می شود . عمق آب در این حوضچه بایستی طوری تنظیم شود که ارتفاع لازم جهت مکش پمپ ها را فراهم کند و در عملکرد آنها خللی وارد نکند .اين حوضچه دارای تعدادی صافی است که مانع از ورود ذرات جامد و مواد خارجی به بخش مکش پمپ ها می گردد.

پمپ سیرکولاسیون:

پمپها تجهيزاتي هستندکه آب خنك کننده را از بخش حوضچه مكش گرفته و انرژی لازم جهت چرخش آب در سیستم را فراهم می کنند . آبي که توسط اين پمپها به واحدهاي مختلف ارسال مي گردد، پس از  تبادل حرارتی  و گرم شدن ، به سمت برج خنك کننده ، جهت خنك سازي برگردانده مي شود. طبق کتابچه طراحی شرکت FOSTER WHEELER معمولا ظرفیت طراحی این پمپ ها براساس ۱۱۰ تا ۱۱۵ درصد حالت ظرفیت نرمال است  و تعداد ان به صورت دو پمپ ۱۰۰ % ( یعنی یک پمپ  درسرویس و دیگری استند بای) و یا به صورت سه پمپ ۵۰% ( یعنی دو پمپ در حال سرویس و یکی استند بای) انتخاب می شود که این کاملا به نظر طراح و  دیگر پارامتر هایی پروسسی بستگی دارد .

در ادامه جهت حصول اطلاعات بیشتر می توانید به کتابچه طراحی شرکت ” FOSTER WHEELER ” برای برج های خنک کن را که یکی از بهترین منابع طراحی در این زمینه می باشد؛ در اینجا مراجعه نمایید .

 

 

 

همچنین ببینید

پمپ کولینگ ( منحنی H-Q پمپ قسمت ۵)

منحنی H-Q پمپ ها و طریقه انتخاب پمپ از روی منحنی های پمپ : در …

دیدگاهتان را بنویسید