Adsorption Type Dryers

درایر جذبی : (Adsorption Type Dryers )  Heatless Regenerated Dryers

خشک کن های جذبی شامل دو ستون پر شده با ماده جاذب رطوبت می باشند که به صورت موازی با یکدیگر متصل هستند .در حالیکه ماده جاذب در یکی از مخزن ها (ستونها)  در حال خشک کردن جریان عبوری هوای فشرده کمپرسور است ، در ستون دیگر مواد جاذب در حال احیا شدن (خشک شدن) می باشند . این نوع درایرها به سه دسته کلی ذیل تقسیم می شوند :

 Heat Regenerated Dryers :

در اینوع درایر جهت از بین بردن رطوبت جذب شده در جاذب ها ، احیا بستر مواد جاذب با استفاده از جریان هوای خشک تحت فشار ( که در ستون دیگر تولید شده ) صورت می پذیرد .گرم کردن این جریان هوا توسط هیتر بخار و یا هیتر های الکتریکی صورت می پذیرد   .معمولا مقدار این جریان در حدود  ۰ تا ۸٪ جریان هوای خشک بسته به سازنده درایر متغیر می باشد .یعنی در این درایر تا ۸ درصد پرت جریان هوای خشک فشرده تولیدی را خواهیم  داشت که می بایست صرف احیا ی جاذب های ستون دیگر شودبنابراین  بسیار مهم است که طراح در طراحی های اولیه خود جهت محاسبه و سایزینگ کمپرسور این مقدار را هم در ظرفیت کمپرسور خود دیده باشد .  اینوع  خشک کن ها معمولا در در سیکلهای طولانی راه اندازی می شوند ( ۴ساعت در حال خشک کردن هوا و ۴ ساعت در حال احیا) و مقدار برق مصرفی آنها در حدود ۲٫۲۵ کیلووات به ازای ۲٫۸۳ m3/min جریان تولیدی خواهد بود .

• Heatless Regenerated Dryers :

در اینوع درایر از هوای فشرده خشک تولید شده در یک ستون جهت احیا ستون دیگر ؛ استفاده می شود .در مقایسه با درایر نوع Heat Regenerated با توجه به اینکه هوای احیا توسط منبع خارجی (هیتر) گرم نمیشود لذا مقدار جریان هوای فشرده ای که جهت احیا ستون دیگر استفاده می شود ، بالاتر خواهد بود .این مقدار در حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد خواهد بود که میبایست در ظرفیت کمپرسور مربوطه دیده شود .این مقدار در صورتیکه از سیستمهای وکیوم نیز استفاده شود تا مقدار ۲ درصد کاهش خواهد یافت . سیکل کاری اینوع درایر ها در حدود ۵ تا ۱۰ دقیقه می باشد . مقدار برق مصرفی آنها در حدود ۳ تا ۴  کیلووات به ازای ۲٫۸۳ m3/min جریان تولیدی خواهد بود .

• Blower Regenerated Dryers :

در اینوع درایر از یک دمنده هوا (بلوور) استفاده می شود . بدین ترتیب که پس از مکیدن هوای محیط و گرم شدن آن توسط بلوور ؛ از آن برای احیا ستونها استفاده می شود و در ادامه مقدار کمی از هوای فشرده خشک تولیدی کمپرسور و درایرجهت پایین اوردن دمای ستون احیا شده استفاده می شود (Cooling Air) البته روشن است که این مقدار می بایست در ظرفیت کمپرسور دیده شود . استفاده از بلوور باعث می شود که مقدار جریان پرت هوای احیا در ظرفیت کمپرسور تاثیری نداشته باشد و ظرفیت کمپرسور مربوطه را خواهد کاست . مقدار برق مصرفی اینوع در حدود ۲٫۵  کیلووات به ازای ۲٫۸۳ m3/min جریان تولیدی خواهد بود و نیز برای Cooling Air نیز در حدود ۰٫۶  کیلووات به ازای ۲٫۸۳ m3/min جریان تولیدی خواهد بود .

مواد جاذب نیز شامل سه دسته Silica gel, Molecular Sieve, activated alumina است که در پست های بعدی در خصوص انها توضیحات کاملی ارائه خواهد شد .

برگرفته شده از:

  1. EXXONMOBIL DESIGN PRACTICES
  2. COMPRESSED AIR REFERENCE GUIDE

 

 

همچنین ببینید

Food and Beverage Grade Compressed Air

Food and Beverage Grade Compressed Air Best Practice Guideline : تامین هوای فشرده در کارنجات صنایع …

دیدگاهتان را بنویسید